Danes je 5.10.2023
Input:

Pravilnik o delovnih razmerjih (komentar)

20.11.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

4.1.2.1 Pravilnik o delovnih razmerjih (komentar)

Ela Omersa


Pravilnik o delovnih razmerjih (Pravilnik) je najbolj splošen in vsebinsko obširen notranji akt delodajalca, s katerim slednji ureja pravice in obveznosti delavcev v podjetju. V skladu s hierarhijo pravnih aktov lahko delodajalec v tem Pravilniku določa le bolj ugodne pravice in obveznosti kot sicer izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in morebitnih kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca.

Pravilnik o delovnih razmerjih ni obvezen splošni akti delodajalca, zato v primeru nesprejema delodajalec ni izpostavljen možnosti izreka denarne kazni v primeru uvedbe prekrškovnega postopka. Sprejem Pravilnika se priporoča v primerih, ko delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, pa kljub temu želi delavcem omogočiti več pravic, kot jih določa ZDR-1 ali ko delodajalca sicer zavezuje kolektivna pogodba na ravni dejavnosti, pa določene pravice delavcev želi urediti še bolj ugodno. Če delodajalec delavcem ni pripravljen zagotoviti več od minimalnih zakonskih pravic, je sprejem tega Pravilnika nepotreben, saj bo v takem primeru Pravilnik zgolj podvajal in ponavljal minimalne zakonske določbe glede pravic in obveznosti strank delovnega razmerja.

Pravilnik lahko uporabite neposredno, vanj le vstavite manjkajoče podatke o vaši družbi ter prilagodite besedilo na način, da bo ustrezalo dejanskim razmeram v podjetju. Če vas na primer ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, sklicevanje na to pravno podlago v Pravilniku izbrišite. Pravilnik o delovnih razmerjih mora povzemati sistem delovnih razmerjih, kot ga izvajate v praksi. Zato je tudi pomembno, da Pravilnik, kjer je to mogoče, dopolnite oziroma spremenite tiste določbe, ki za vaše podjetje ne veljajo. Pravilnik na več mestih že sam nakazuje, na kakšen način lahko spremenite ali dopolnite določene določbe oziroma navaja, da se lahko odločite za eno od več predvidenih možnosti.

Pravilnik je razdeljen na več vsebinskih poglavij, ki pokrivajo vse ključne teme s področja delovnega prava. V 2. poglavju Pravilnik določa, da je delodajalec dolžan sprejeti poseben akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Skladno z ZDR-1 obveznost sprejema akta o sistemizaciji delovnih mest ne velja za manjše delodajalce (tj. delodajalce, ki zaposluje deset ali manj delavcev), zato lahko to poglavje manjši delodajalci izrišejo iz besedila.

3. poglavje