Danes je 2.2.2023
Input:

Pravilnik o uporabi službenih vozil (vzorec)

9.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2.9 Pravilnik o uporabi službenih vozil (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi statuta družbe …………. (navedite firmo) je direktor/-ica družbe ……………… je sprejel/-a naslednji

PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL

1. Splošne določbe

1. člen

S pravilnikom o uporabi službenih vozil (v nadaljevanju pravilnik) se ureja:

  • uporaba službenih vozil,

  • vodenje evidence in vzdrževanje službenih vozil in

  • pravice in obveznosti uporabnika službenega vozila in družbe.

Službeno vozilo po tem pravilniku je vozilo, ki je:

  • v lasti družbe,

  • ki ga ima družba v najemu ali

  • ki je dano v uporabo družbi.

2. Uporaba službenih vozil

2. člen

Službena vozila se uporabljajo za službene namene poslovodstva (direktorja, predsednika uprave) in ……………….…… (navedite druge upravičence do službenega vozila za službene namene, na primer vodilne delavce: vodja delovne enote, vodja komerciale, idr.) na podlagi potnega naloga.

Službena