Danes je 5.10.2023
Input:

Sistemizacija delovnih mest v podjetju

14.10.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:48:20

Poglavja

Eden izmed bistvenih notranjih aktov, s katerimi delodajalec ureja delovnopravno področje, je tudi akt o sistemizaciji delovnih mest. Slednji je obvezen za delodajalce, ki imajo več kot 10 zaposlenih, a je zelo priporočljiv tudi za male delodajalce.

Predavateljica Tanja Bohl po nekaj uvodnih besedah najprej nekaj minut posveti splošnim informacijam  o aktu o sistemizaciji delovnih mest,  nato pa nadaljuje s predstavitvijo vsebine samega akta. Precej pozornosti predvateljica nameni samemu postopku sprejema akta o sistemizaciji delovnih mest, obravnava in pojasnjuje pa tudi, kako je z redno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi na podlagi spremenjene sistemizacije delovnih mest.

Ob koncu predavateljica še izpostavi možne napake pri sprejemanju ali spreminjanju akta o sistemizaciji delovnih mest, nato pa še odgovori na vprašanja udeležencev in jim poda odgovore ter pojasnila.

 

Kazalo vsebine:

  • Splošno o aktu o sistemizaciji delovnih mest
  • Vsebina akta o sistemizaciji delovnih mest
  • Postopek sprejema akta o  sistemizaciji delovnih mest
  • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi spremenjene sistemizacije delovnih mest
  • Možne napake pri sprejemanju  ali spreminjanju akta o sistemizaciji delovnih mest

 

Predavatelj:

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.

SSTMDMVPDJ.pdf 0.46 MB