Danes je 5.10.2023
Input:

Ur. l. RS 3075/2017, Pravilnik o razveljavitvi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta