Danes je 5.10.2023
Najnovejši članki

Pisno obveščanje delavcev o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časaGarancija

4.10.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Začeli smo oblikovati nove predloge za vodenje evidenc delovnega o izrabi delovnega časa za zaposlene (prihod, odhod, odmori). Po novi uredbi (ZEPDSV-A) se zavedamo, da moramo zaposlene enkrat mesečno, najkasneje na dan izplačila, seznaniti ...

Čakanje na zdravniško spričevalo in opravljanje delaGarancija

29.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Delavec ima veljavno zdravniško spričevalo veljavno 2 leti, poteklo naj bi čez 2 dni (14. 9. 2023). Delavec je bil napoten na obdobni zdravniški pregled in je tudi odšel nanj, dne 04. 09. 2023. Ker imamo nadstandardni program bo v okviru obdobnega ...

Uveljavljanje izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (nov pravilnik)

27.9.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu RS (št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023) je bil objavljen Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca, ki začne veljati petnajsti dan po objavi. Pravilnik natančneje določa postopek uveljavljanja izplačila nadomestila ...

ZIUOPZP in vpliv na zaposlovanje tujcevGarancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št. 95/2023, v nadaljevanju: ZIUOPZP) je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet dne 31. 8. 2023 in je stopil v veljavo naslednji ...

Evidenca za opravljanje začasnega ali občasnega dela (vzorec)Garancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. DNEVNA EVIDENCA PRIHODA IN ODHODA TER ŠTEVILA DEJANSKO OPRAVLJENIH UR ZAČASNEGA ALI OBČASNEGA DELA V MESECU [vstaviti mesec in leto] [ OPOMBA 1 : V skladu s 27č. členom ZUTD je delodajalec za upravičenca dolžan ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Soglasje delavca za opravljanje dela na solidarnostno delovno soboto preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa (vzorec)Garancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. SOGLASJE DELAVCA ZA OPRAVLJANJE DELA NA SOLIDARNOSTNO DELOVNO SOBOTO PREKO POLNEGA OZIROMA DOGOVORJENEGA DELOVNEGA ČASA Spodaj podpisani _____________________________ [ vstaviti ime in priimek delavca ], s prebivališčem ...

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec)Garancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi določb Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010 s spremembami), Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (Uradni list RS, št. 29/22) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci

20.9.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu (št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023) je bila objavljena Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci. Odredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo ...

Obveznosti delodajalca pri zaposlovanju tujcevGarancija

15.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZTuj-2 ), pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane ...

Zaposlovanje tujcev: >>check lista<< obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo tujcaGarancija

15.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21, s spremembami, v nadaljevanju: ZZSDT ) določa pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Zaščita žvižgačev: Zakon o zaščiti prijaviteljev

4. oktober 2023, med 09.00 in 12.00 (ONLINE ali z udeležbo)

ZZPri vzpostavlja vrsto sistemskih ukrepov na področju vzpostavitve notranje linije za prijavo nepravilnosti in zaščito prijaviteljev. Sama implementacija učinkovitega, varnega in neodvisnega notranjega kanala za prijavo nepravilnosti pogosto predstavlja velik izziv predvsem za manjša in srednja podjetja in organizacije v javnem sektorju. Predstavljeno vam bo kako vzpostavili učinkovit in varen notranji kanal za sporočanje nepravilnosti, ki je skladen z direktivo in ZZPri. Kdo je prijavitelj, kaj nam sporoča, kako ga pravilno zaščititi, kaj je dobronamerna prijava, kakšni so postopki sprejemanja in obdelave prijav, kdo je zaupnik in kakšno vlogo ima pri tem ipd. Vse to in še več vam bomo predstavili v okviru razpisanega seminarja.

Več informacij >>>

Evidence s področja dela in socialne varnosti v luči novele in kakšne posledice prinaša novela v praksi

13. oktober 2023, med 10.00 in 12.30 (ONLINE)

V okviru spletnega seminarja bodo predstavljene evidence s področja dela, ki jih morajo voditi delodajalci in pravne podlage hrambe dokumentacije s posebnim poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 

  • 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 50/23, v nadaljevanju: ZEPDSV-A), ki posega, spreminja in dopolnjuje področje vodenja evidenc o izrabi delovnega časa.
  • 20.11.2023 bodo podjetja morala novelo ZEPDSV pričeti uporabljati v praksi.

V okviru seminarja bomo predstavili tudi vse novosti in spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A).

Več informacij >>>