Danes je 11.8.2022
Najnovejši članki

Aneks k Tarifni prilogi: KP časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

9.8.2022, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu RS (št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022) je objavljen Aneks št. 16 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti. Aneks se nanaša na izhodiščne plače, te se za založniško in knjigotrško dejavnost zvišujejo. Aneks se uporablja od 1. 9. ...

Aneks k pogodbi o zaposlitvi: dvig plače zaradi inflacije (vzorec)Garancija

8.8.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.  21/2013 ,  78/2013  - popr.,  47/2015  - ZZSDT ,  33/2016  - PZ-F,  52/2016 , v nadaljevanju » ZDR-1 «), Kolektivne pogodbe ________________ (Uradni list ...

Soglasje delavca za prejem plačilnih list po elektronski pošti (vzorec)Garancija

8.8.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. SOGLASJE Spodaj podpisani/a ______[vstaviti ime in priimek ]________, rojen/a: _________ EMŠO:___________, s podpisom tega soglasja soglašam, da mi delodajalec _____[vstaviti naziv delodajalca, naslov, matična št ...

Razlaga Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnostiGarancija

3.8.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21, v nadaljevanju: Kolektivna pogodba) je pred kratkim sprejela nove razlage nekaterih členov Kolektivne pogodbe, ki so bile objavljene ...

Razporejanje delovnega časaGarancija

3.8.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Naše podjetje spada pod Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, zavezani smo tudi k spoštovanju pravilnika o osebni asistenci, ki natančno določa višino plače in višino izplačanih dodatkov. Zaposleni opravljajo ...

Pogodba o zaposlitvi s tujcemGarancija

2.8.2022, mag. Tanja Magister, BDO svetovanje d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Tanja Magister, BDO svetovanje d.o.o. V katerem jeziku moramo skleniti pogodbo o zaposlitvi s tujcem? Ali moramo skleniti pogodbo za določen čas? Skladno s 16. členom Zakona o javni rabi slovenščine so vsi splošni akti pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano ...

Evidentiranje delovnega časa: kakšne spremembe se obetajo?

1.8.2022, Vir: Verlag Dashöfer

... V javni obravnavi je predlog zakona, ki bi uredil vodenje evidenc delovnega časa – kot ključna novost se predlaga elektronsko evidentiranje, predlog pa med drugim opredeljuje oz. širi nabor podatkov, ki jih bo evidenca morala vsebovati, in natančneje opredeljuje, za koga vse se bo morala voditi ...

ZRSZ z novim razpisom delodajalcem omogoča subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih

1.8.2022, Vir: Verlag Dashöfer

... ZRSZ s subvencijami spodbuja delodajalce k zaposlitvi mladih oseb za nedoločen čas. Subvencije znašajo od 5400 do 8820 evrov za celotno obdobje 18-ih mesecev. Zavod RS za zaposlovanje je objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela. Delodajalci tako ...

Predlogi novih davčnih sprememb v javni obravnavi

1.8.2022, Vir: Verlag Dashöfer

... Ministrstvo za finance je pripravilo predloge novel štirih davčnih zakonov: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni ...

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljevGarancija

28.7.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. V zakonodajnem postopku je predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, ki naj bi celovito uredil področje varstva prijaviteljev kršitev. Njegov namen je predvsem zaščiti javni interes, ki je zagotovo v tem, da se opozarja na kršitve. Uporaba zakona ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Pravna varnost pri arhiviranju kadrovskih dokumentov

31. avgust, med 9.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo  v dvorani)

Kako zadostiti zakonskemu minimumu varnega kadrovanja, katere kadrovske dokumente je delodajalec dolžan hraniti trajno in zakaj določene dokumente hraniti najmanj do izteka pritožbenih rokov? Kako si z organiziranim pristopom poenostaviti delo pri hrambi dokumentov ter katero zakonodajo je pri tem dolžan upoštevati delodajalec javnega prava ter katero delodajalec zasebnega prava? Namen našega seminarja je opolnomočiti kadrovske delavce in ostale zaposlene, ki delajo s personalnimi mapami sodelavcev in kadrovskimi evidencami z znanji zakonitega arhiviranja kadrovskih dokumentov. 

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Uvod v pravo obligacijskih razmerij

22. september 2022, med 10.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo  v dvorani)

Osnovno pravno razumevanje obligacijskih razmerij in uporaba splošne in področne zakonodaje je pomemben vidik dela, ki je prisoten na mnogih delovnih mestih in funkcijah. Uvod v pravo obligacijskih razmerij je seminar, ki vas bo na enostaven in praktičen način seznanil z osnovami splošnih institutov obligacijskega prava in povezavo med teorijo in aktualno prakso na tem področju.

Predavateljica: mag. Kaja Breznik Ladinik

Več informacij >>>