Danes je 15.7.2024
Naročilnica - Spletni seminar
Zakon o zaščiti prijaviteljev

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 22. 09. 2023

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 10

Cena: 89,00 EUR

Vsebina:

Februarja je v veljavo stopil novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki uvaja sistemske mehanizme za prijavo kršitev veljavnih predpisov in ukrepe za zaščito oseb, ki takšne kršitve v svojem delovnem okolju prijavijo – tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju.

Na webinarju bomo zato predstavili ključne novosti, ki jih morate poznati predvsem v zasebnem sektorju in obveznosti, ki vam jih zakon nalaga.


Predavatelji:

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.