Danes je 3.10.2023

64. člen ZVZD-1 (veljavnost dovoljenja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

12. člen ZVZD-1 (dolžnosti delavcev)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

20. člen ZVZD-1 (prva pomoč)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

48. člen ZVZD-1 (pravice in obveznosti sveta delavcev ali delavskega zaupnika)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

55. člen ZVZD-1 (opredelitev samozaposlene osebe)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

42. člen ZVZD-1 (upravljavec evidenc)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

46. člen ZVZD-1 (lastnost posvetovanja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

44. člen ZVZD-1 (uporaba zakona o varstvu osebnih podatkov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

18. člen ZVZD-1 (objava, posredovanje in vpogled v izjavo o varnosti z oceno tveganja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

21. člen ZVZD-1 (varstvo pred požarom in evakuacija)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

2. člen ZVZD-1 (veljavnost zakona)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

14. člen ZVZD-1 (finančne obveznosti delodajalca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

69. člen ZVZD-1 (postopek za izdajo, obnovo in odvzem dovoljenja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

13. člen ZVZD-1 (medsebojno obveščanje in skupno posvetovanje)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

7. člen ZVZD-1 (načrtovanje ter varnost in zdravje pri delu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

38. člen ZVZD-1 (usposabljanje delavcev)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

80. člen ZVZD-1 (pristojnost za izrekanje globe v okviru razpona)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

58. člen ZVZD-1 (dolžnost vključitve v pisni sporazum)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

30. člen ZVZD-1 (delodajalec kot strokovni delavec)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

28. člen ZVZD-1 (strokovni delavec za varnost pri delu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

51. člen ZVZD-1 (prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

74. člen ZVZD-1 (nadzor organa, pristojnega za letalsko varnost)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

67. člen ZVZD-1 (nadzor nad izvajanjem strokovnih nalog)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

4. člen ZVZD-1 (nacionalni program)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

35. člen ZVZD-1 (dolžnost medsebojnega sodelovanja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

34. člen ZVZD-1 (pogoji za izvajanje medicine dela)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

25. člen ZVZD-1 (predhodno varstvo)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

81. člen ZVZD-1 (izdaja podzakonskih predpisov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

73. člen ZVZD-1 (nadzor pomorske inšpekcije)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

52. člen ZVZD-1 (pravica odkloniti delo)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

75. člen ZVZD-1 (nadzor inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

32. člen ZVZD-1 (načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

3. člen ZVZD-1 (pomen izrazov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

19. člen ZVZD-1 (obveznosti delodajalca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

33. člen ZVZD-1 (izvajalec medicine dela)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

43. člen ZVZD-1 (zbiranje osebnih podatkov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

79. člen ZVZD-1 (prekrški imetnikov dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

56. člen ZVZD-1 (dolžnost oceniti tveganje)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

16. člen ZVZD-1 (vzgoja in izobraževanje)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

8. člen ZVZD-1 (odgovornost delodajalca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

59. člen ZVZD-1 (prijave inšpekciji)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

6. člen ZVZD-1 (promocija zdravja na delovnem mestu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

68. člen ZVZD-1 (odvzem dovoljenja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

11. člen ZVZD-1 (pravica do varnosti in zdravja pri delu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

27. člen ZVZD-1 (resna, neposredna in neizogibna nevarnost)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

9. člen ZVZD-1 (temeljna načela pri izvajanju ukrepov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

37. člen ZVZD-1 (obveščanje in seznanjanje delavcev)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

50. člen ZVZD-1 (dolžnosti delavcev)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

83. člen ZVZD-1 (prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

78. člen ZVZD-1 (prekrški samozaposlenih oseb)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer