Danes je 21.4.2024

56. člen ZVZD-1 (dolžnost oceniti tveganje)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

25. člen ZVZD-1 (predhodno varstvo)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

75. člen ZVZD-1 (nadzor inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

41. člen ZVZD-1 (prijave inšpekciji)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

33. člen ZVZD-1 (izvajalec medicine dela)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

76. člen ZVZD-1 (prekrški delodajalca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

22. člen ZVZD-1 (prilagoditev ukrepov prve pomoči in varstva pred požarom)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

69. člen ZVZD-1 (postopek za izdajo, obnovo in odvzem dovoljenja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

48. člen ZVZD-1 (pravice in obveznosti sveta delavcev ali delavskega zaupnika)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

17. člen ZVZD-1 (ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

40. člen ZVZD-1 (obvestilo inšpekciji)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

85. člen ZVZD-1 (vacatio legis)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

79. člen ZVZD-1 (prekrški imetnikov dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

18. člen ZVZD-1 (objava, posredovanje in vpogled v izjavo o varnosti z oceno tveganja)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

14. člen ZVZD-1 (finančne obveznosti delodajalca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

74. člen ZVZD-1 (nadzor organa, pristojnega za letalsko varnost)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

80. člen ZVZD-1 (pristojnost za izrekanje globe v okviru razpona)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

55. člen ZVZD-1 (opredelitev samozaposlene osebe)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

62. člen ZVZD-1 (strokovno posvetovalno telo)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

59. člen ZVZD-1 (prijave inšpekciji)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

61. člen ZVZD-1 (hramba dokumentacije)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

77. člen ZVZD-1 (prekrški delavca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

28. člen ZVZD-1 (strokovni delavec za varnost pri delu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

32. člen ZVZD-1 (načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

57. člen ZVZD-1 (dolžnost uporabe ustreznih sredstev za delo in osebne varovalne opreme)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

47. člen ZVZD-1 (položaj delavskega zaupnika)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

8. člen ZVZD-1 (odgovornost delodajalca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

21. člen ZVZD-1 (varstvo pred požarom in evakuacija)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

11. člen ZVZD-1 (pravica do varnosti in zdravja pri delu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

30. člen ZVZD-1 (delodajalec kot strokovni delavec)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

10. člen ZVZD-1 (dolžnosti delodajalcev in pravice delavcev)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

73. člen ZVZD-1 (nadzor pomorske inšpekcije)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

15. člen ZVZD-1 (načrtovanje skupnih aktivnosti)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

51. člen ZVZD-1 (prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

19. člen ZVZD-1 (obveznosti delodajalca)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

3. člen ZVZD-1 (pomen izrazov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

44. člen ZVZD-1 (uporaba zakona o varstvu osebnih podatkov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

34. člen ZVZD-1 (pogoji za izvajanje medicine dela)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

54. člen ZVZD-1 (pravica do zdravstvenih pregledov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

67. člen ZVZD-1 (nadzor nad izvajanjem strokovnih nalog)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

78. člen ZVZD-1 (prekrški samozaposlenih oseb)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

36. člen ZVZD-1 (zdravstveni pregledi)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

6. člen ZVZD-1 (promocija zdravja na delovnem mestu)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

58. člen ZVZD-1 (dolžnost vključitve v pisni sporazum)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

60. člen ZVZD-1 (dolžnost varstva pred požarom)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

9. člen ZVZD-1 (temeljna načela pri izvajanju ukrepov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

72. člen ZVZD-1 (nadzor rudarske inšpekcije)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

43. člen ZVZD-1 (zbiranje osebnih podatkov)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

52. člen ZVZD-1 (pravica odkloniti delo)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer

26. člen ZVZD-1 (uporaba nevarnih snovi)Garancija

6.10.2015, Tatjana Petriček in Barbara Skulj Schwinger, Vir: Verlag Dashöfer