Danes je 4.7.2022

Novela zakona o dohodnini

14.3.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Aktualni odloki glede koronavirusa

21.2.2022, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si, ZRSZ

Komentar 137. člena ZDR-1C

21.2.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Testiranje novega REK-O obrazca

9.2.2022, Vir: FURS, gov.si

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela

31.1.2022, Vir: MDDSZ, Vlada RS, gov.si

Minimalna plača 2022

12.1.2022, Vir: MDDSZ, IRSD, gov.si

PKP10

29.12.2021, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Poslovna uspešnost

21.12.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile

19.11.2021, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Splošni akti in evidence delodajalca

23.9.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Nadurno delo

20.9.2021, Vir: Verlag Dashöfer

PCT pogoj tudi v podjetjih; vzorec pravilnika

15.9.2021, Vir: Verlag Dashöfer

PCT pogoj obvezen tudi v podjetjih

12.9.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

FURS pripravlja prenovo REK obrazcev

3.9.2021, Vir: FURS, gov.si

Višina nadomestil pri odsotnosti z dela zaradi karantene po ZNUPZ

2.9.2021, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Notranja revizija v kadrovski službi

1.9.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Posodobljena pojasnila o povračilih nadomestila plače za skrajšani delovni čas

22.7.2021, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

Mnenje Vlade o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih

16.7.2021, Vir: Ministrstvo za pravosodje, Vlada RS, gov.si

Ponovno spremembe davčne obravnave povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

15.7.2021, Vir: Ministrstvo za finance, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, gov.si

Sprejet nov interventni zakon

8.7.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prihodkov iz delovnega razmerja

5.7.2021, Vir: Ministrstvo za finance, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, gov.si

Vračilo sredstev (interventna zakonodaja)

1.7.2021, Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Obveznosti delodajalca glede visokih temperatur na delovnem mestu

24.6.2021, Vir: Inšpektorat Republike Slovenije za delo, gov.si