Danes je 16.6.2024
Najnovejši članki

Ukrepi Vlade za odpravo prekarnega dela

14.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Ena od problematik, ki jo želi nasloviti aktualna Vlada, je prekarno delo. V ta namen je sprejela Izhodišča za pripravo Strategije za odpravo prekarnosti. Odprava prekarnega dela je ena od koalicijskih zavez aktualne Vlade. Z ukrepi želijo vladajoči jasneje določiti definicijo delovnega razmerja, ...

Obuditev socialnega dialoga v okviru ESS

14.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Lansko poletje so delodajalske organizacije, ki so članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), Vlado obvestile, da izstopajo iz Sveta, dokler ne bodo zagotovljeni enakopravni pogoji in spoštovanje njegovih pravil o delovanju. Da bi ponovno zagnali socialni dialog in delovanje ESS je bila pripravljena ...

Preverjanje delavca v času bolniškega staleža zaradi nege otrokaGarancija

13.6.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Ali lahko pri zaposlenemu preverimo upravičenost odsotnosti z dela (kontrola), zaradi nege otroka in je v primeru neupravičenosti to lahko razlog za izredno odpoved?   Namreč Zakon o delovnih razmerjih v 111. členu to določa samo, če je delavec odsoten z dela zaradi bolezni ali ...

Vodenje evidence o izrabi delovnega časa in varstvo osebnih podatkov

13.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa je nekaj novosti konec lanskega leta uvedla novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Spremembe se nanašajo med drugim na podatke, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa, pa tudi na opredelitev ...

Obveznosti delodajalcev v primeru poškodbe pri delu in izdaji eBOL

12.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Delodajalci morajo v primeru nezgode delavca in poškodbe pri delu izpolniti splošni del obrazca elektronske Prijave nezgode in poškodbe pri delu v okviru sistema SPOT, medtem ko osebni zdravnik izpolni zdravstveni del obrazca v informacijskem sistemu ZZZS. Delodajalec mora delavca o tem, da je na portalu ...

Pisna privolitev delavca za obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja evidence o izrabi delovnega časa (vzorec)Garancija

4.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. PISNA PRIVOLITEV DELAVCA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN VODENJA EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA S podpisom te pisne privolitve spodaj podpisani delavec _____[vstaviti ime in priimek delavca]____ potrjujem ...

Podaljšanje poskusnega delaGarancija

4.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Ali lahko delavcu podaljšamo poskusno delo, če še ni usvojil vseh predvidenih nalog? Poskusno delo bi mu podaljšali s 3 na 6 mesecev, kot je maksimalno glede na delovno mesto. Enkrat se mu je poskusno delo že podaljšalo, saj je bil dolgotrajno ...

Vlada potrdila predlog novega »zakona o kadrih«

4.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Vlada RS je potrdila predlog novega Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Predlog so pripravili na Ministrstvu za solidarno prihodnost, poslan pa je bil v obravnavo v Državni zbor. Zakon ...

Izvršba na plačoGarancija

31.5.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Izvršba na plačo je institut, ki sproža številna vprašanja. Za delodajalce je najpogostejše, kako pravilno izvršiti prejet sklep o izvršbi na plačo zaposlenega. Pomembno pa je tudi vprašanje, ali je mogoče zarubiti tudi druge prejemke iz delovnega ...

Opravljanje dela v tujiniGarancija

31.5.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Zaposleni je šel za 6 mesecev v tujino. Naročnika spremlja na turneji kot snemalec in fotograf.   Obiskal bo države, kot so Avstralija, Nova Zelandija, Japonska, Združeno kraljestvo, Dubaj, BiH, Latvija, Češka, Poljska, Španija, ... Zanima ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Šola vodenja postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi

19. in 20. junij 2024, med 09.00 in 12.00 (ONLINE)

Poudarek praktične delavnice bo na pripravi konkretne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno z vsemi sestavinami, ki jih mora odpoved vsebovati. V morebitnem sodnem sporu bo namreč na delodajalcu breme, da sodišče prepriča, da je odpoved zakonita, tako z vidika obstoja dejanskih razlogov, navedenih v odpovedi, kot z vidika pravne utemeljenosti razlogov in z vidika obstoja drugih pogojev za zakonitost podane odpovedi.

Več informacij >>>

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

9. julij 2024, med 09.00 in 12.00 (ONLINE ali z udeležbo)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Več informacij >>>