Danes je 2.2.2023
Najnovejši članki

Obvezni in priporočljivi akti delodajalca v letu 2023Garancija

20.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Obvezni splošni akti delodajalca: Akt o sistemizaciji delovnih mest obvezen organizacijski avtonomni splošni akt; pri sprejemu se upošteva določba 10. člena ZDR-1 – pridobitev predhodnega mnenja sindikata; pogoji, določeni za opravljanje ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021

Odpravnina in sprememba delodajalcaGarancija

20.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.   Vprašanja Delavcem se bo zaradi zaprtja zavoda uredilo enako zaposlitev pri drugem delodajalcu, do upokojitve jim manjka še 7 mesecev (40 let delovne dobe). Ali lahko sedanji delodajalec izplača odpravnino ob upokojitvi, kljub temu da bodo ...

Vlada potrdila spremembe evidentiranja delovnega časa

19.1.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Vlada RS je potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Evidenca o izrabi delovnega časa je pri inšpekcijskemu nadzoru osnova za ugotavljanje, ali se spoštujejo določbe o delovnem času, odmoru in počitkih. Inšpektorji so zaradi izkušenj iz ...

Letni razpored delovnega časa (komentar)Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. »Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta morajo delodajalci določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ...

Letni razpored delovnega časa (vzorec)Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA Z letnim razporedom delovnega časa, v skladu s 148. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1 ), določamo razpored delovnega časa ...

Dvig minimalne plače

18.1.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Bruto minimalna plača bo za delo, opravljeno po 1. januarju 2023, znašala 1.203,36 evrov, kar predstavlja 12-odstotni dvig. Določena pa je bila tudi nova minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov. Ta znaša 6,92 evrov. ...

Koriščenje letnega dopustaGarancija

17.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. KP in interni akt nimata določil glede koriščenja LD v enem kosu in prenašanja v naslednje leto. Delamo 5 delovnih dni (DD) v tednu. Upoštevamo, da je bil zaposleni 2 tedna odsoten, tudi če pri koriščenju LD ni porabil 10 delovnih dni (DD ...

Preizkus delavca pred zaposlitvijoGarancija

15.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. V skladu z ZDR-1 bi želeli izvesti preizkus delavca pred zaposlitvijo na DM vzdrževalec, vendar preizkusa na tem delovnem mestu ni mogoče izvesti neodvisno od delovnega procesa. Kako naj torej pripravimo preizkus, da ne bomo v nasprotju z ...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razlogaGarancija

13.1.2023, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V družbi imamo na delovnem mestu X zaposlena 2 delavca. Zaradi racionalizacije in posledično optimiziranja stroškov ter reorganizacije dela na tem delovnem mestu v družbi je delo enega od teh dveh zaposlenih postalo nepotrebno. Delovno mesto se tako ne bo »zaprlo« in bo eden ...

Spremembe na področju delovnega časa in počitkov mobilnih delavcevGarancija

13.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. V Državnem zboru Republike Slovenije je bil dne 24. 11. 2022 sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, ki je bil nato dne 6. 12. 2022 objavljen ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Korporativna integriteta - najpomembnejše stvari zbrane na enem mestu.

17. feburar 2023 med 09.00 in 12.00 (preko ZOOM ali z udeležbo)

Namen našega seminarja je prepoznati tveganja, ki jih prinaša poslovanje. Kdaj, kako in zakaj je pomembno pravočasno odzvati na opozorilne znake/simptome, ki kažejo na morebitna tveganja ali pa jih vsaj napovedujejo. Udeleženci bodo spoznali različna orodja in sisteme za preprečevanje in obvladovanje tveganj. Predstavljeni bodo praktični primeri, načini obvladovanja in postopkovno reševanje primerov.

Več informacij >>>

23. februar 2023, med 09.00 in 12.00 (preko ZOOM ali z udeležbo)

V okviru predavanja bomo udeležencem predstavili obveznosti v povezavi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, z obvezno dokumentacijo in številnimi dobrimi praksami. VNa izpolnjevanje zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti se v praksi žal še vedno pozablja, dokler se ne zgodijo nezgode, požari ipd. Poročila pristojnih inšpektoratov tudi kažejo, da je zlasti pri malih delodajalcih premalo znanja s tega področja in posledično lahko slabša preventiva. laganje v preventivo pomeni investiranje v večjo produktivnost, boljše počutje zaposlenih in s tem višjo kvaliteto življenja. Preventiva je obenem najboljša in tudi najcenejša rešitev. 

Več informacij >>>