Danes je 15.7.2024
Najnovejši članki

Katere dokumente pregledujejo inšpektorji za delo?Garancija

4.7.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Pravno podlago za izvajanje inšpekcijskega nadzora, ki ga vrši Inšpektorat Republike Slovenije za delo, predstavljata Zakon o inšpekcijskem nadzoru ( ZIN ) Uradni list RS, št. 43/07 1 in Zakon o inšpekciji dela ( ZID-1 ) Uradni list RS, ...

Dostopno za naročnike: Delovna razmerja premium

Večje število (nerešenih) postopkov za zaposlovanje tujcev že povzroča gospodarsko škodo, Vlada pripravila nov zakon

4.7.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Predlog zakona uvaja začasno rešitev na področju enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, saj se povečano število takih postopkov že odraža kot gospodarska škoda. Predlog vključuje dve rešitvi ...

Podaljšana veljavnost odredbe, ki določa poklice, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

2.7.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Veljavnost Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela je podaljšana do 31. 12. 2024. V Uradnem listu RS (št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024) je bila objavljena Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela. S tem ...

Elektronsko arhiviranje dokumentacijeGarancija

26.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. V podjetju potne naloge arhiviramo v fizični obliki (obračun, poročilo, račune ...), vse skupaj pospravimo v registrator.     Zanima me, ali lahko potne naloge arhiviramo elektronsko? Skeniramo in pošljemo po e-mailu in potem shranjujemo v ...

Problematika prekarnega delaGarancija

26.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Prekarno delo je pojem, ki se pogosto pojavlja v javnih razpravah o trgu dela in socialni varnosti, vendar pa ga Zakon o delovnih razmerjih (1) ne opredeljuje. Gre za delo, ki ga posamezniki opravljajo izven delovnega razmerja na podlagi civilnopravnih ...

Inšpektorji bodo preverjali, ali ste delavcem v roku izplačali regres

26.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektorat RS za delo (IRSD) je napovedal, da bo po 1. juliju izvajal nadzore glede izplačevanja regresa. Zadnja leta so v zasebnem sektorju kršitve določb o plačilu za delo ene najpogostejših. Inšpektorji se bodo v usmerjeni akciji nadzora osredotočili prednostno na delodajalce, ki so v preteklosti ...

Nakup delovnih oblekGarancija

21.6.2024, Erika Režek, Vir: Verlag Dashöfer

... Erika Režek V našem podjetju imajo zaposleni odobreno možnost, da si enkrat na leto v limitiranem znesku (v letu 2023 je bil max. znesek 120 EUR na zaposlenega) kupijo delovno obutev (kuharji ortopedsko obutev, natakarji udobne in kakovostne čevlje ...). Obutev lahko kupijo v katerikoli trgovini (po ...

Delovno mesto za delavca invalidaGarancija

20.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Delavca invalida smo želeli razporediti na edino razpoložljivo delovno mesto, za katero smo pridobili pozitivno dopolnilno mnenje ZPIZ-a, hkrati pa je za to delovno mesto pooblaščeni zdravnik medicine dela izdal spričevalo, na osnovi katerega ...

Ukrepi Vlade za odpravo prekarnega dela

14.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Ena od problematik, ki jo želi nasloviti aktualna Vlada, je prekarno delo. V ta namen je sprejela Izhodišča za pripravo Strategije za odpravo prekarnosti. Odprava prekarnega dela je ena od koalicijskih zavez aktualne Vlade. Z ukrepi želijo vladajoči jasneje določiti definicijo delovnega razmerja, ...

Obuditev socialnega dialoga v okviru ESS

14.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Lansko poletje so delodajalske organizacije, ki so članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), Vlado obvestile, da izstopajo iz Sveta, dokler ne bodo zagotovljeni enakopravni pogoji in spoštovanje njegovih pravil o delovanju. Da bi ponovno zagnali socialni dialog in delovanje ESS je bila pripravljena ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Obvladovanje konfliktov in čuječa komunikacija v delovnem okolju

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini so te tehnike v zadnjih letih že zelo priznane in uveljavljene v zdravstvu, delovnih okoljih in izobraževanju.

Več informacij >>>

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Več informacij >>>