Danes je 25.5.2024
Input:

Akt o sistemizaciji dela (komentar)

30.6.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

4.4.2.2.2 Akt o sistemizaciji dela (komentar)

Kaja Breznik Ladinik


Ena od zakonsko določenih obveznosti delodajalca, ki je urejena v 22. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), je, da s splošnim aktom določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela, pri čemer navedena obveznost ne velja za manjše delodajalce (skladno s 3. odstavkom 5. člena ZDR-1 delodajalec, ki zaposluje 10 ali manj delavcev). Zanj se je v praksi uveljavil izraz »akt o sistemizaciji dela«, čeprav ga ZDR-1 izrecno ne omenja.

ZDR-1 same vsebine oziroma sestavin, ki naj bi jih Akt o sistemizaciji dela (zaradi preglednosti namenoma zapisan z veliko črko) kot splošni akt delodajalca vseboval, izrecno ne ureja, določa pa v 10. členu postopek njegovega sprejemanja. Delodajalec mora tako predlog splošnega akta, s katerim določi organizacijo dela, pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatu pri delodajalcu (skladno s 7. odstavkom 10. člena ZDR-1 se šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika po 205. členu ZDR-1.), ki mora mnenje podati v roku 8 dni.