Danes je 15.7.2024
Input:

Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem (vzorec)

5.11.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.6.1 Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem (vzorec)

Tanja Bohl

Odprite vzorec v Wordu

Ta

DOGOVOR MED SVETOM DELAVCEV IN DELODAJALCEM

sta na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/1993, 61/2000, 56/2001, 26/2007, 45/2008) (ZSDU, 5. člen), sklenila:

___________________, ______________________, _________________ , matična številka: _________________, ki ga zastopa direktor ___________________ kot organ upravljanja delodajalca (v nadaljevanju: družba)

in

Svet delavcev podjetja ___________________,_________________, ___________________, ki ga zastopa predsednik (_____________), na podlagi sklepa sveta delavcev (__________)(v nadaljevanju: svet delavcev)

z vsebino, kot sledi v nadaljevanju:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem dogovorom poslovodstvo družbe (v nadaljevanju: poslovodstvo) in svet delavcev družbe v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), urejata način uresničevanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz ZSDU.

2. člen

Glede vprašanj, ki niso posebej urejena s tem dogovorom, se uporablja ZSDU.

3. člen

Ta dogovor se uporablja neposredno in velja tudi glede vprašanj, ki bi bila z drugimi splošnimi akti družbe drugače urejena.

Ta dogovor je potrebno razumeti in tolmačiti upoštevaje obojestranski interes poslovodstva in sveta delavcev in željo po sodelovanju delavcev in delodajalca v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate podjetja, izgrajevanje humanih odnosov v procesu dela in odločanja ter doseganje drugih skupnih ciljev delavca in delodajalca.

4. člen

S tem dogovorom se ne posega v ureditev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, plače in tistih pogojev dela, ki se skladno s predpisi urejajo s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami.

5. člen

Poslovodstvo objavi ta dogovor na v družbi običajen način.

II. INDIVIDUALNO URESNIČEVANJE