Danes je 4.7.2022
Input:

Pogodba o izvajanju občasnega/začasnega dela v kmetijstvu (vzorec)

20.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.24 Pogodba o izvajanju občasnega/začasnega dela v kmetijstvu (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, v nadaljevanju »ZDR-1«) in Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, s spremembami, v nadaljevanju: »ZKme-1«) sklenila in dogovorila:

____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična št.: _______________________ [vstaviti], ident. št. za DDV: ________________ [vstaviti], ki jo zastopa ________________________ [vstaviti], (v nadaljevanju »Naročnik«)

in

____________________________ [vstaviti ime in priimek], stanujoč/a _______________________ [vstaviti naslov], rojen/a.: _______________________ [vstaviti], EMŠO: ________________ [vstaviti], državljanstvo: ________________ [vstaviti] (v nadaljevanju »Izvajalec«)

v nadaljnjem besedilu skupaj tudi »Pogodbeni stranki«, vsak zase pa »Pogodbena stranka«,

sklepata naslednjo:

POGODBO O IZVAJANJU ____________ [ZAČASNEGA/OBČASNEGA DELA]

Uvodne določbe

1.člen

Pogodbeni stranki