Danes je 15.7.2024
Input:

Pogodba o zaposlitvi

22.3.2024, Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

Pogodba o zaposlitvi

Spletna klepetalnica, 22. 3. 2024. Odgovarjala je odvetnica Tanja Bohl (Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.).

PDF lahko prenesete tukaj.


Kaj so bistvene spremembe pri pogodbi z novim letom, oz. začele so veljati že pred novim letom? Kaj mora vsebovati pogodba po novem? Sprašujem za napotene delavce.

Z novelo ZDR-1d se je nekoliko dopolnila določba 209. člena, ki po novem določa, da če je delavec začasno napoten na delo v tujino, mora pogodba o zaposlitvi poleg obveznih sestavin po tem zakonu vsebovati (poleg sestavin, ki so bile dodatno zahtevane že do sedaj), še določila o:

-        plačilu za delo, do katerega je delavec upravičen v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, in valuti, v kateri se plačilo za delo izplačuje ter

-        povezavi na enotno uradno nacionalno spletno mesto.

Ta sprememba se nanaša neposredno na napotene delavce. Seveda pa je novela prinesla generalno spremembo 31. člena, na podlagi katerega mora sedaj pogodba o zaposlitvi vsebovati:

-        podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,

-        datum nastopa dela,

-        naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega zakona dodatno še:

-        določilo o plačilu dodatkov in drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,

-        določilo o usposabljanju, ki ga zagotovi delodajalec,

-        navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in

-        druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

Ta sprememba pa velja generalno za vse delavce.

Zanima me, kako postopamo v primeru, ko je delavcu potekla pogodba o