Danes je 21.4.2024
Input:

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

19.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

7.1.3 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 11., 31., 54., do 58. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1(Ur. l. RS št. 21/2013 - v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15, s spremembami – v nadaljevanju ZZSDT) in Kolektivne pogodbe za dejavnost ........... in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca .....................

sklepata

Družba ..............., vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. Srg ..........., matična številka ........., davčna številka ..........., ki jo zastopa direktor .......... v nadaljevanju: delodajalec)

in

Delavec ................................... stanujoči: ...........................................................

EMŠO ............................, davčna številka: ..............................................

(v nadaljevanju: delavec)

naslednjo

POGODBO O ZAPOSLITVI

(Opomba: pri zaposlovanju delavcev iz BiH je od 8. 1. 2024 obvezna uporaba dvojezičnih pogodb o zaposlitvi, ki jih skleneta delavec in delodajalec.)

I. člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas. Pogodbeni stranki ugotavljata, da gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje v skladu z ZZSDT, za določen čas sicer za čas od ........... do ............

II. člen

Delavec bo nastopil delo dne ......... in bo razporejen na delovno mesto oziroma vrsto dela ..........................., ki je razvrščeno v ............. tarifni razred KP na ravni dejavnosti.

III. člen

Delavec bo delo opravljal na lokaciji ........... oz. na terenu.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas s polnim