Danes je 16.6.2024
Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas (komentar)

19.5.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

13.1.2.1 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas (komentar)

Vesna Rebronja


  • Podatki o pogodbenih strankah

Podatki o pogodbenih strankah so potrebni zaradi identifikacije pogodbenih strank, kot nosilcev pravic in obveznosti.

Delodajalec vpiše podatke o njegovem imenu in prebivališču (če je fizična oseba) oziroma o njegovem imenu, sedežu in zastopniku oziroma pooblaščencu, ki v njegovem imenu sklene pogodbo o zaposlitvi (če je pravna oseba), zaradi identifikacije za katero pravno osebo gre in kakšno dejavnost opravlja.

Navedba sedeža delodajalca je pomemben zaradi določitve kraja opravljanja dela, saj se šteje, če v pogodbi o zaposlitvi ni naveden točen kraj opravljanja dela, da je to na sedežu delodajalca.

Poleg navedbe imena in priimka delavca, je potrebno vpisati tudi njegovo matično osebno številko (EMŠO) in davčno številko zaradi prijave delavca v socialna zavarovanja.

Podatek o prebivališču delavca je pomemben zaradi povrnitve stroškov prevoza na delo in iz dela, vročanja pisanja in morebitno zlorabo delavčeve bolniške odsotnosti. V primeru spremembe prebivališča, je delavec dolžan o tem pisno obvestiti delodajalca. Če delavec tega ne stori, se šteje za njegovo prebivališče tisto, ki je navedeno v pogodbi o zaposlitvi in se delodajalec lahko ravna po njem.

  • Datum nastopa dela

Navedba datuma nastopa dela mora biti v pogodbi o zaposlitvi, ker se vse pravice in obveznosti ter vključitev v socialno zavarovanje na