Danes je 15.7.2024
Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (vzorec)

19.5.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

2.6 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (vzorec)

Vesna Rebronja, pravnica

 

Odprite vzorec v Wordu

Na podlagi 11., 31. in 65. ZDR-1 (Ur. l. RS št. 21/2013), Kolektivne pogodbe za dejavnost ________________ (Ur. l. RS št. ________________) in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca ________________,

sklepata

 

Družba ________________, vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. Srg ________________, matična številka ________________, davčna številka ________________, ki jo zastopa direktor ________________ 8v nadaljevanju: delodajalec)

 

in

 

Delavec ________________, stanujoč: ________________

EMŠO ________________, davčna številka: ________________ (v nadaljevanju: delavec)

naslednjo

 

POGODBO O ZAPOSLITVI

za nedoločen čas s krajšim delovnim časom

 

I. člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas s krajšim delovnim časom zaradi ________________

 

II. člen

Delavec bo nastopil delo dne ________________ in bo razporejen na delovno mesto oz. vrsti dela ________________, ki je razvrščeno v ________________tarifni razred.

 

III. člen

Delavec bo po nastopu dela na poskusnem delu v trajanju ________________mesecev (npr. največ 6 mesecev).

Poskusno delo se lahko podaljša, če je delavec odsoten več kot ________________dni.

 

IV. člen

Delavec bo opravljal sledeča dela ________________, v skladu z Aktom o sistemizaciji del oz. vrsti del.

 

V. člen

Delavec bo delo opravljal na lokaciji ________________, v poslovnih prostorih družbe. (Po potrebi in po nalogu delodajalca pa tudi izven poslovnih prostorih na terenu oz. pri strankah-kupcih).

Delovni teden traja 20 ur in je razporejen tako, kot je to urejeno v KP na ravni dejavnosti ali v splošnem aktu delodajalca.

Delavec opravlja delo s