Danes je 15.7.2024
Input:

Posebnosti zaposlovanja oz. sklepanja pogodb o zaposlitvi v gradbeništvu

2.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

1.124 Posebnosti zaposlovanja oz. sklepanja pogodb o zaposlitvi v gradbeništvu

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Gradbeništvo je nedvomno dejavnost, ki ima mnoge posebnosti, ki vplivajo tudi na sklenitev pogodbe o zaposlitvi oz. delovna razmerja delavcev, ki opravljajo delo v tej dejavnosti. Kot bistvene uvodoma izpostavljamo samo potrebo po delu, sezonske vplive, kraj in čas opravljanja dela, pa tudi sicer posebne razmere oz. pogoje, v katerih delavci v gradbeništvu opravljajo delo. Vse navedeno se odraža tudi v Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 101/2015, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: KPGD). (1)

Pri zaposlovanju oz. sklepanju pogodb o zaposlitvi v gradbeništvu je treba spoštovati vsa splošna pravila, ki jih določa predvsem Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) ter druga zakonodaja z delovnopravnega področja, poleg tega pa tudi uvodoma omenjeno KPGD, ki v mejah, kot jih dopušča zakon, posamezna vprašanja ureja specifično, upoštevaje posebnosti, ki se nanašajo na samo dejavnost, za katero je sklenjena. V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere posebnosti glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi in urejanja delovnih razmerij gradbenih delavcev.

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Glede same sklenitve pogodbe o zaposlitvi velja najprej omeniti, da lahko delodajalec poleg svojih pristojnosti, ki jih ima v zvezi z izbiro kandidatov po splošnih delovnopravnih pravilih, pred izbiro preizkusi usposobljenost za delo prijavljenih kandidatov, pri čemer določi ustrezen strokovni način preizkusa. Delodajalec pa lahko preizkusi le strokovno usposobljenost, znanje, veščine in spretnosti ter psihofizične sposobnosti, ki so potrebne pri delu. Takšen predhodni preizkus lahko traja največ tri dni in poteka pod stalnim nadzorom delodajalca ali od njega pooblaščenega delavca, delavec pa mora biti v času tega preizkusa zavarovan za primer nesreče pri delu (2).

Nadalje, ko delodajalec opravi izbiro in se odloči, s katerim izmed kandidatov bo sklenil delovno