Danes je 25.5.2024
Input:

Povečajte učinkovitost vaših sodelavcev skozi letne razgovore

27.11.2013, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:49:07

Poglavja

Letni razgovori vam nudijo priložnost za določanje ciljev in vodenje s cilji. V njem se vodja in sodelavec sporazumno dogovorita za prihodnje osebne cilje sodelavca, ki lahko vodijo do njegove povečane uspešnosti, organizacijske enote in tudi organizacije kot celote.

Ko govorimo o delovni uspešnosti, lahko rečemo, da je upravljanje le-te bistvena naloga vsakega vodje in da je prav vsak vodja odgovoren za zagotovitev uspešnega in tekočega delovanja organizacijske enote, ki jo vodi.

Izjemnega pomena pri vodenju pa je, kako zna ravnati s svojimi sodelavci. Skozi današnje kratko predavanje vam bomo osvetlili potek priprave in izvedbe letnih razgovorov ter tudi spretnosti ravnanja s sodelavci.

 

Vsebina videoseminarja:

  • Namen, koristi in ovire pri RLR
  • Priprava na RLR
  • Usposabljanje izvajalcev za dobro opravljen projekt
  • Izvedba RLR
  • Nadaljnje aktivnosti

 

Predavatelj:

Metka Lampe, univ. dipl. ekon., usposobljena predavateljica in NLP praktik. Je poslovna svetovalka v procesih povečevanja zadovoljstva zaposlenih. Osnovni fokus namenja vodjem za kvalitetno vodenje, zaposlenim za učinkovitejše delo in večji prispevek skupini ter upravam za uspešnejšo interno komunikacijo in povečevanje zadovoljstva, pripadnosti zaposlenih. Njena strast so predavanja na različnih dogodkih ter interna usposabljanja s področja rednih letnih razgovorov, vodenja s cilji in priprava kompetenc.