Danes je 15.7.2024
Input:

Pravilnik o izplačilih in nagradah (vzorec)

15.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.5.7 Pravilnik o izplačilih in nagradah (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1), ____________ [vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca] je delodajalec _______ [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa ______ [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca], dne _____ [vstaviti datum] sprejel naslednji

PRAVILNIK O IZPLAČILIH IN NAGRADAH
1. člen
Uvodne določbe

S Pravilnikom o izplačilih in nagradah se določajo vrste nagrad in druga izplačila pri delodajalcu [vstaviti naziv in sedež delodajalca] _________ (v nadaljevanju: delodajalec).

S tem Pravilnikom se določajo tudi kriteriji, merila in višina izplačila za posamezno nagrado oz. izplačilo.

Pravilnik velja za ___________ ustrezno vstaviti: npr. za vse delavce pri delodajalcu.

2. člen
Namen in cilji

Delodajalec si z ureditvijo, sprejeto v tem Pravilniku, dodatno prizadeva nagraditi delavce za njihovo vključenost v delovni proces.

Delodajalec uvaja nagrade in druga izplačila kot posebno obliko stimulacije delavcev za sodelovanje in vodenje posebnih nalog oz. za doseganje posebnih, določenih ciljev in pri drugih pomembnih aktivnostih ter za izjemne dosežke delavca pri delodajalcu.

Z enakim namenom Pravilnik ureja tudi nagrado delavcu za njegovo stalnost in lojalnost delodajalcu, na način in ob izpolnitvi pogojev, kot določa ta Pravilnik.

3. člen