Danes je 15.7.2024
Input:

Pravilnik o obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih

21.3.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

3.8.1 Pravilnik o obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih

Gregor Gartner dipl. var. inž.


Odprite dokument v Wordu

Pravilnik o obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih

Na podlagi določb 6.,7., 8. in 47. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 21/2013) v nadaljevanju ZDR, 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011); v nadaljevanju ZVZD-1, seznanitve SKEI __________ ter sveta delavcev ________________ d.o.o., _____________________ (naslov), je direktor dne ________________ sprejel

PRAVILNIK O OBVLADOVANJU PRIMEROV NASILJA, TRPINČENJA, NADLEGOVANJA IN DRUGIH OBLIK PSIHOSOCIALNEGA TVEGANJA NA DELOVNIH MESTIH

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom delodajalec ureja način prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja posledic nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.

Direktor se zavezuje, da tovrstnega ravnanja v podjetju ne bo dopuščal, temveč se zavezuje, da bo spodbujal in razvijal partnersko sodelovanje z vsemi zaposlenimi in spodbujal reševanje konfliktov v kolikor bo do njih prišlo. Zavezuje se vzpostavljati pozitivno delovno klimo, ki je pogoj za dobro počutje in delovno uspešnost podjetja. Žrtvam tovrstnih ravnanj bo nudil ustrezno pomoč, povzročitelje pa ustrezno sankcioniral.

2. člen

Nasilje, trpinčenje, nadlegovanje in druge oblike psihosocialnega tveganja predstavljajo kršitev človeškega dostojanstva in osebnostnih pravic zaposlenih ter motnjo v delovnem procesu in so nezdružljivi s poslovno