Danes je 16.6.2024
Input:

Pravilnik o opravljanju dela na domu (vzorec)

21.10.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

4.50.1 Pravilnik o opravljanju dela na domu (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1), je družba [vstaviti naziv družbe] (v nadaljevanju: družba ali delodajalec), ki jo zastopa [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje družbe] dne [vstaviti datum] sprejela naslednji

PRAVILNIK O OPRAVLJANJU DELA NA DOMU

Uvodne določbe

1.člen

Predmet urejanja

S Pravilnikom o opravljanju dela na domu (v nadaljevanju: Pravilnik) se opredeljuje pojem dela na domu, način opravljanja dela na domu, delovna mesta v družbi, ki so primerna za opravljanje dela na domu, delovni čas v primeru opravljanja dela na domu ter pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v družbi v času opravljanja dela na domu.

Delo na domu

2.člen

Pojem in cilji

Delo na domu zaposlenim v družbi omogoča lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter jim omogoča prostorsko prožnost delovnega mesta in fleksibilnejšo obliko opravljanja dela.

Kot delo na domu po tem pravilniku se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca ter sodi v dejavnost delodajalca ali je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca.

Kot delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije ter sodi v dejavnost delodajalca ali je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca.

[Opomba 1: gre za definicijo dela na domu po 68. členu ZDR-1. Opredelitev dovoljenega dela na domu lahko glede na potrebe družbe tudi ustrezno spremenite – npr. kot delo na domu se šteje občasno opravljanje določene delovne naloge na domu na podlagi vsakokratnega dovoljenja / odobritve / soglasja pristojne osebe ali delodajalca.]

3.člen

Delo na domu je z namenom omogočanja lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter drugih ciljev iz prvega odstavka 2. člena Pravilnika omogočeno zaposlenim na določenih delovnih mestih s tem Pravilnikom, ki imajo možnost opravljanja dela na domu opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi, in sicer po vsakokratnem dogovoru med delavcem in delodajalcem in predhodni odobritvi delodajalca.

[Opomba 2: ustrezno prilagodite oz. dopolnite glede na to, ali se zahteva dogovor med delavcem in delodajalcem oz. med delavcem in določeno osebo