Danes je 15.7.2024
Input:

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (manjša podjetja) (vzorec)

7.10.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.4.2.1 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (manjša podjetja) (vzorec)

Polona Adamlje Kresnik dipl. org.

Odprite vzorec v Wordu

Na podlagi 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013 – s spremembami) izdajam

PRAVILNIK O ORGANIZIRANOSTI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta akt določa pogoje za opravljanje dela na posameznih delovnih mestih in vsebuje podlago za organizacijo delovnega procesa, racionalno delitev dela in uskladitev oziroma razmejitev obveznosti in odgovornosti posameznih delavcev.

Ta akt je podlaga za zaposlovanje novih delavcev in za urejanje delovnih razmerij z obstoječimi delavci.

2. člen

Podjetje v skladu z Aktom o ustanovitvi vodi direktor. / Podjetje vodi samostojni podjetnik oz. nosilec dejavnosti. Direktor / Samostojni podjetnik oz. nosilec dejavnosti odloča o razporejanju delavcev na posamezna delovna mesta in pogoje za opravljanje