Danes je 21.4.2024
Input:

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (vzorec)

12.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.4.7.1 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi določb 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) ter določb Kolektivne pogodbe ________ [vstaviti zavezujočo kolektivno pogodbo] in __________ [vstaviti morebitne splošne akte] je direktor delodajalca _______________ dne ______________ sprejel

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ta pravilnik določa organizacijo in sistemizacijo delovnih mest pri delodajalcu.

Namen pravilnika je učinkovito in racionalno izvajanje dejavnosti delodajalca.

2.člen

Pravilnik opredeljuje:

- izhodišča za oblikovanje delovnih mest,

- pogoje za zaposlitev in merila za določanje potrebnega števila delavcev za posamezna delovna mesta,

- način izvrševanja nalog,

- pregled delovnih mest,

- opise delovnih mest,

- razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede,

- razmerje delovnega mesta do vrste dela.

3.člen

Organizacijska struktura je sestavljena iz:

- organizacije celotne družbe,

- organizacijskih enot družbe,

- delovnih mest družbe.

II.NAČIN IZVAJANJA NALOG

4.člen

Dela in naloge iz dejavnosti družbe se opravljajo v okviru delovnih mest, določenih s tem pravilnikom.

5.člen

Delavec je dolžan opravljati delo z vso skrbnostjo ter v skladu s stroko in