Danes je 15.7.2024
Input:

Redna odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo pogodbe pri drugem delodajalcu (vzorec)

2.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

11.100.21 Redna odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo pogodbe pri drugem delodajalcu (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

 Odprite vzorec v Wordu.

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (UL RS, št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1), v zvezi s prvim odstavkom 82. člena, drugim odstavkom 83. člena, 86. členom, 87. členom, 92. členom, 93. členom, tretjim odstavkom 94. člena, 95. členom, 96. členom, 97. členom in 108. členom Zakona o delovnih razmerjih, ter na podlagi določil ______________________________________ [vstaviti splošne akta delodajalca/kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca], je delodajalec _________________________________ [vstaviti], ki ga zastopa ______________________ [vstaviti] dne ___________ [vstaviti] sprejel naslednjo

REDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA S PONUDBO NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI PRI DRUGEM DELODAJALCU

 

1. Pogodba o zaposlitvi z dne _____________ [vstaviti datum pogodbe o zaposlitvi, navesti tudi anekse, če so bili le ti sklenjeni] za delo na delovnem mestu __________________________ [vstaviti delovno mesto], za nedoločen čas s polnim delovnim časom, sklenjena med delavcem ___________________________ [vstaviti ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča] in delodajalcem ___________________________, [vstaviti] se iz poslovnega razloga po prvi alineji prvega odstavka 89. člena ZDR-1 redno odpove.

 

2. Delavec je upravičen do odpovednega roka v trajanju _____________ dni [vstaviti, upoštevajoč minimalne odpovedne roke, ki jih določa tretji odstavek 94. člena ZDR-1 oz.