Danes je 5.10.2023
Input:

Sistemizacija delovnih mest pri delodajalcu

10.9.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali lahko pripravimo sistemizacijo delovnih mest tako, da navedemo isto delovno mesto, vendar se pogoji dela močno razlikujejo in omogočajo tudi večjo fleksibilnost, na primer:

1. proizvodni delavec I

2. proizvodni delavec II

3. proizvodni delavec III itd.

Ja, je možno pripraviti sistemizacijo delovnih mest na način, da imate več (različnih) delovnih mest, proizvodni delavec I, II, II itd., pri čemer se potem dela in naloge teh različnih delovnih mest, lahko pa tudi pogoji za zasedbo itd. razlikujejo. Če imate namreč ločena delovna mesta proizvodni delavec I, II, II itd., se v nečem pač morajo razlikovati in s tem ni nič narobe. Takšna delovna mesta so potem lahko oblikovana oz. sistemizirana v različnih oddelkih, pomembno pa je, da delavec pač ostane na istem delovnem mestu, pod istimi pogoji in z istimi oz. enakimi delovnimi nalogami, za katere je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Opozarjam pa, da je v tem primeru treba biti previden, kako se sklepa z delavci pogodba o zaposlitvi, ker delavca, ki ima točno določeno, da je sklenil pogodbo o zaposlitvi, npr. za delovno mesto proizvodni delavec I v oddelku montaže (zgolj primer), ne morete prosto premestiti v drug oddelek, pa čeprav na enako delovno mesto.

Radi bi spremenili akt o sistemizaciji. Nimamo organiziranega sindikata. Ali moramo pred spremembo obvestiti delavce? Radi bi, da spremembe začnejo veljati 1. oktobra. Ali lahko delavce seznanimo z objavo novega akta 30. septembra ali bi jih morali obvestiti prej?

Splošne akte delodajalca ureja 10. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindikata, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se v skladu z ZDR-1 lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. Predlog navedenega splošnega akta mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Če pa pri posameznem delodajalcu ni organiziranega niti sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, mora o vsebini predloga navedenega splošnega delodajalec pred sprejemom akta obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. Poleg tega je potrebno, da delodajalec v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju upošteva tudi relevantne določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08