Danes je 5.10.2023
Input:

Stranke pogodbe (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

1.2.3 Stranke pogodbe (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

19. člen

(splošno)

Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec.

 

Pogodba o zaposlitvi je dvostranska pogodba, sklenjena med delavcem in delodajalcem. Definicijo delavca in delodajalca glej v 5. členu komentarja. Z istim delodajalcem ima lahko delavec sklenjeno le eno pogodbo o zaposlitvi.

 

20. člen

(delodajalec – pravna oseba)

(1) Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost ali podružnica tuje družbe ali druge organizacije, nastopa v imenu delodajalca njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali od njega pisno pooblaščena oseba.

(2) Če je delodajalec državni organ, nastopa v imenu delodajalca njegov predstojnik oziroma od njega pisno pooblaščena oseba, če z zakonom ni drugače določeno.

(3) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, nastopa v imenu delodajalca organ, ki je po zakonu oziroma aktih družbe (akt o ustanovitvi, družbena pogodba, statut) pristojen za zastopanje delodajalca proti poslovodnim osebam, če le-tega ni, pa lastnik.

(4) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo v času ustanavljanja delodajalca, nastopa v imenu delodajalca ustanovitelj.

 

Pravne osebe so umetne tvorbe in zato ne morejo same nastopati kot stranke pogodbe o zaposlitvi, ampak nastopajo prek fizičnih oseb, ki jim zakon tako nastopanje priznava. Gre za zastopnike pravnih oseb in drugih subjektov. Zastopanje pravnih oseb urejajo posebni zakoni. Tako ZGD-1 določa zastopanje zasebnopravnih oseb, gospodarskih družb. Delniško družbo z dvotirnim sistemom zastopa