Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 3038/2007, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, z dne 22.7.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šoleZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2308/2023
22.7.2023
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole.
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno obveznost ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične službe ter merila za oblikovanje oddelkov in učnih skupin.
S tem pravilnikom se določijo tudi normativi in standardi za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, otrok Romov in otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov.
S tem pravilnikom se določijo tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest za obvezni in razširjeni program ter za druga dela, za katera se sredstva na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom ter normativi in standardi in kolektivno pogodbo zagotavljajo iz državnega proračuna.
1.a člen
(izobrazba)
V tem pravilniku izobrazba pomeni raven ali podraven po KLASIUS-SRV v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/ 0 6 in 8/17), in sicer:
-  osnovnošolska izobrazba je druga raven po KLASIUS-SRV;
-  srednja poklicna izobrazba je četrta raven po KLASIUS-SRV;
-  srednja strokovna ali splošna izobrazba je peta raven po KLASIUS-SRV;
-  višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/1, po KLASIUS-SRV;
-  visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/2, po KLASIUS-SRV;
-  visokošolska izobrazba druge stopnje, specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) je sedma raven po KLASIUS-SRV.
II. NORMATIVI IN STANDARDI
2. člen
(učna obveznost učiteljev)
Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 45 minut, je:
-  22 ur za učitelje,
-  21 ur za učitelje slovenščine,
-  22 ur za učitelje, ki izvajajo druge oblike individualne in skupinske pomoči in dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
-  25 ur za učitelje v bolnišničnih oddelkih,
-  3 0 ur sodelovanja pri pouku za laboranta.
Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 5 0 minut, je:
-  25 ur za učitelje v podaljšanem bivanju.
Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 6 0 minut, je:
-  35 ur za strokovne delavce v jutranjem varstvu za učence 1. razreda.
3. člen
(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)
Učitelj, ki je član predmetne komisije za pripravo in izbor