Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 3850/2014, Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu, z dne 1.1.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o osebnem dopolnilnem delu
1. člen
(splošno)
Ta pravilnik podrobneje določa dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, način priglasitve tega dela, obrazec in način poročanja o doseženem prihodku, vsebino in obliko zahtevka za pridobitev vrednotnice, vsebino in obliko vrednotnice ter druge podatke za oblikovanje prijave podatkov o zavarovalni dobi in osnovi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter način njihovega posredovanja in uporabe.
2. člen
(osebno dopolnilno delo)
(1)  Osebno dopolnilno delo se lahko opravlja v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter v skladu s pogoji, ki jih določa ta pravilnik.
(2)  Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena zakona, ki jih ne opravlja za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo in pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače, in so določena pod A priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3)  Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam izdeluje in prodaja izdelke ali nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v skladu s tretjim odstavkom 12. člena zakona, pod pogojem, da so določena pod B priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(priglasitev osebnega dopolnilnega dela)
(1)  Priglasitev osebnega dopolnilnega dela posameznik opravi prek spletnega portala AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali osebno na upravni enoti, ki zanj priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES.
(2)  Ob priglasitvi osebnega dopolnilnega dela posameznik navede naslednje podatke:
-  osebno