Danes je 25.5.2024
Input:

Vodenje letnih razvojnih razgovorov kot učinkovito orodje vodenja

1.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:42:04

Poglavja

Delovno uspešnost zaposlenih, pa tudi njihovo motiviranost ter splošno počutje v službi se lahko meri na več načinov, eden izmed njih pa je zagotovo tudi letni razgovor. Letni razgovor je sistematični pogovor oz. pregled in ocena dosedanjega dela posameznega zaposlenega, skupna ocena realizacije ciljev in nalog ter skupna ocena uspešnosti zaposlenega in vodje. 

V pričujočem video seminarju predavateljica Polona Zupančič spregovori o tem pomembnem, a vse prevečkrat spregledanem orodju uspešnega vodenja zaposlenih. Prisluhnite predavanju - morda pa se tudi v vašem podjetju odločite za pripravo letnih razgovorov in s tem poskrbite za boljšo motiviranost in zadovoljstvo svojih zaposlenih.

 

Kazalo vsebine:

 • Namen in cilji LRR
 • Vsebina LRR
 • Priprava na LRR
  • Priprava vodje
  • Priprava sodelavca
  • Povabilo na LRR
 • Osnovna pravila vodenja LRR
  • Vloga vodje v LRR
  • Vloga sodelavca v LRR
 • Potek LRR
 • Po LRR

 

Predavateljica: 

Polona Zupančič, uni. dipl. ekon., ima kot predavateljica bogate izkušnje v odnosih s strankami iz svoje komercialne prakse v slovenskem in mednarodnem okolju. Je direktorica podjetja Sedi.5 d.o.o.in že 10 let vodi komunikacijske delavnice s področja odnosov s strankami (prodajni in nabavni razgovori, pogajanja, bonton, reševanje pritožb in izterjava dolgov, pridobivanje novih kupcev...) in medsebojnimi odnosi v podjetju (vodstvena komunikacija za motiviranje sodelavcev, timsko delo, reševanje konfliktov...). Je tudi habilitirana predavateljica na višji strokovni šoli, ukvarja pa se tudi z mediacijo pri reševanju sporov ter moderiranjem pri reševanju problemov z iskanjem kreativnih idej.