Danes je 28.9.2022
Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum

Kratki opis

Dolgi opis

2022-09-05

KDIS

Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo

2022-09-08

Pobot začetek

Pričetek sprejemanja prijav za pobot

2022-09-12

Plače JS (ne uporabljajo MFeRAC)

Izplačilo plače za avgust za tiste PU, ki ne uporabljajo MFeRAC 

2022-09-12

Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

2022-09-12

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

2022-09-12

Poročanje VKR FURS

Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

2022-09-15

Intrastat

Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2022

2022-09-15

Pobot konec

Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

2022-09-15

Plače JS  (uporabljajo MFeRAC)

Izplačilo plače za avgust za tiste PU, ki uporabljajo MFeRAC 

2022-09-19

ISPSP

Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)

2022-09-19

Izplačilo in oddaja REK-1

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

2022-09-19

Plačilo dajatev od plač FURS

Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

2022-09-20

Plačilo prispevkov 

Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

2022-09-20

DDV-O EU

DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU

2022-09-20

VIES-KP

Rekapitulacijsko poročilo

2022-09-20

DDV-O

DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 

2022-09-30

Plače

Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za zasebni sektor)

2022-09-30

Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

2022-09-30

Zahtevek za vračilo DDV

Oddaja zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU za preteklo koledarsko leto