Danes je 21.3.2023
Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum

Kratki opis

Dolgi opis

2023-02-05

VDČ 

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane - FURS

2023-02-05

Lastni deleži in delnice 2020, 2021

Ugotovitev davčne osnove in izračun dohodnine, kot ureja nova 6. točka četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2,

2023-02-09

Pobot začetek

Pričetek sprejemanja prijav za pobot

2023-02-15

Intrastat

Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2023

2023-02-16

Pobot konec

Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

2023-02-20

Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

2023-02-20

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

2023-02-20

DDV-O EU

DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU

2023-02-20

VIES-KP

Rekapitulacijsko poročilo

2023-02-28

DDV-O

DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 

2023-02-28

Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

2023-02-28

DOHKAP

Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

2023-02-28

DOHPREM

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za preteklo leto IN Vložitev zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja