Danes je 25.5.2024
Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum Kratki opis Dolgi opis
2024-05-03 Obračun DohDej in DDPO Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD) in Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
2024-05-09 Obračun pribitka k cestnini za pretekli mesec Obračun pribitka in mesečni zbir (priloga obrazca) predloži upravljalec cestninskih cest
2024-05-09 Obračun takse na pretovor za pretekli mesec Splošna obvezna javna dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo
2024-05-15 Intrastat Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2024
2024-05-15 DOHZAP št. 3 Napoved dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, kadar ga rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka
2024-05-15 POPSV Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. niso pravilni/so nepopolni
2024-05-16 Pobot začetek Pričetek sprejemanja prijav za pobot
2024-05-20 Obračun davčnega odtegljaja Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
2024-05-20 Izplačilo in oddaja REK-O Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-O obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
2024-05-20 Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
2024-05-20 Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej - mesečni obrok Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
2024-05-20 Plačilo prispevkov  Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T
2024-05-20 DDV-O EU DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU
2024-05-20 VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo
2024-05-23 Pobot konec Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)
2024-05-31 DFS Obračun davka na finančne storitve
2024-05-31 DDV-O DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 
2024-05-31 Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O) Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1