Danes je 21.4.2024
On-line seminar

Pravica do odklopa

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Datum: 22. 04. 2024
Čas: 13.00 - 14.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 8

Naroči    Več informacij

Če ste naročnik portala, se pred prijavo na on-line seminar v portal vpišite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Naročnikom portala pripada brezplačna udeležba na spletnem seminarju. Če ne boste vpisani v portal, bo oddana plačljiva prijava, račun pa vam bomo poslali po pošti.

Kaj je on-line seminar?

Najnovejši članki

Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo (vzorec)Garancija

19.4.2024, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 11., 17., 31. in 147. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT , 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ- ...

Pogodba o zaposlitvi za kratkotrajno delo (vzorec)Garancija

19.4.2024, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. DELODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in DELAVEC NASLOV EMŠO sklepata naslednjo p o g o d b o o z a p o s l i t v i 1.člen Pogodba o zaposlitvi se sklepa med delodajalcem in delavcem za čas _____ [treh] mesecev na podlagi 7. alineje prvega odstavka 54 ...

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (vzorec)Garancija

16.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. POGODBA O ZAPOSLITVI S POSLOVODNO OSEBO Na podlagi 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1 ) ter v skladu z določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni ...

Pogodba o poslovodenju (komentar)Garancija

16.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Poslovodja gospodarske družbe lahko svojo poslovodno funkcijo opravlja na različnih podlagah, pri čemer je izbira prave podlage odvisna med drugimi od okoliščine, ali je oseba pri družbi že zaposlena. Pogodba o poslovodenju je dvostranska pogodba ...

Pogodba o poslovodenju (vzorec)Garancija

16.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. POGODBA O POSLOVODENJU ki sta jo dne _______ na podlagi Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami) in ob upoštevanju določil družbene pogodbe Družbe dogovorila in sklenila 1.___________, _______ ...

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (komentar)Garancija

16.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1 ) ne vsebuje definicije poslovodne osebe. S pomočjo jezikovne razlage pa zlahka sklenemo, da so poslovodne osebe tiste, ki vodijo posle pravnega subjekta. ...

Pravilnik o izplačilih in nagradah (vzorec)Garancija

15.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1 ), ____________ [ vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023

Dobra praksa na področju zaposlovanja invalidov: natečaj za podelitev letnih nagrad

9.4.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2023. Nagrada se podeli enkrat letno, kot so zapisali v povabilu pa je to »posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem ...

Subvencije za zaposlovanje mladih

9.4.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela. Delodajalci, ki izpolnjujete pogoje, lahko za zaposlitev brezposelnih mladih do 29. leta starosti pridobite subvencijo, ki znaša od 300 do 420 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim ...

Redna odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela (vzorec)Garancija

2.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu.   REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI NEUSPEŠNO OPRAVLJENEGA POSKUSNEGA DELA   Na podlagi 5. alineje 1. odstavka 89. člena, v povezavi z 1. odstavkom 82. člena, 2. odstavkom 83. člena, 86. členom, 87. členom ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

22. april 2024, med 09.00 in 12.00 (ONLINE ali z udeležbo)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje. Sama finančna nagrada je za delavca motivator zelo kratek čas. Zato je potrebno v sistem nagrajevanja vključiti tudi kriterije, ki vzpodbujajo sodelavce k večji zavzetosti pri delu, večji pripadnosti podjetju in grajenju pozitivnih medsebojnih odnosov.

Več informacij >>>

Obvladovanje konfliktov in čuječa komunikacija v delovnem okolju

9. maj 2024, med 10.00 in 13.00 (ONLINE ali Ljubljana)

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini so te tehnike v zadnjih letih že zelo priznane in uveljavljene v zdravstvu, delovnih okoljih in izobraževanju.

Več informacij >>>